STANICA TECHNICKEJ, EMISNEJ KONTROLY A KONTROLY ORIGINALITY

Stanica technickej a emisnej kontroly

Vykonávame:

 

 • pravidelné kontroly technického stavu (KTS) vozidiel
 • kontroly technického stavu vozidiel pred schválením technickej spôsobilosti jednotlivého vozidla na premávku
 • zvláštne kontroly technického stavu vozidiel na žiadosť držiteľa vozidla, alebo orgánov štátnej správy
 • zisťovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok z cestných motorových vozidiel (emisné kontroly - EK)
 • administratívne kontroly na žiadosť držiteľa vozidla
 • opakované kontroly

 

Ďalšie súvisiace odborné činnosti a služby:

 

 • kontroly po stavbe, alebo prestavbe vozidiel
 • kontroly dvojitého ovládania vozidiel určených na výcvik vodičov
 • kontroly vozidiel s plynovým a alternatívnym pohonom
 • kontrola obmedzovačov rýchlosti
 • opisy protokolov
 • vystavenie osvedčení o KTS, EK
 • poradenstvo, konzultácie
 • prenájom nebytových priestorov

Stanica kontroly originality

Kontrolou originality rozumieme zisťovanie neoprávnených zásahov do identity vozidla, najmä pozmeňovanie VIN a dokladov.

 

Vozidlá sú pri prvej kontrole označené ochrannými identifikačnými prvkami – bezpečnostnými kontrolnými nálepkami.

 

Kontrola originality vozidiel kategórie: L, M, N, O, T, R.

 

Pri kontrole originality je potrebné predložiť: preukaz totožnosti (OP alebo PAS).

 

1. Ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie

 

 • osvedčenie o evidencii
 • platný protokol o TK pravidelnej s výsledkom kontroly hodnotenia – spôsobilé
 • platný protokol o EK pravidelnej s výsledkom kontroly hodnotenia – spôsobilé

 

2. Ak ide o vozidlo, ktoré nie je prihlásené do evidencie

 

 • doklad o nadobudnutí vozidla, a to faktúru, kúpnu zmluvu alebo darovaciu zmluvu
 • osvedčenie o evidencii alebo doklad o vyradení vozidla z evidencie v štáte, v ktorom bolo evidované
 • doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo z tretích krajín
 • protokol o TK a EK
 • preklad Osvedčenia o evidencii
 • platný protokol o TK pravidelnej s výsledkom kontroly hodnotenia – spôsobilé
 • platný protokol o EK pravidelnej s výsledkom kontroly hodnotenia – spôsobilé

Adresa:

Kpt.Nálepku 2950, 069 01 Snina

Otváracie hodiny:

po:

ut:

st:

št:

pi:

07.00 - 15.00 hod

07.00 - 15.00 hod

07:00 - 18.00 hod

07.00 - 15.00 hod

07.00 - 15.00 hod

Príjem vozidiel je do 14.00 hod.

© MOTOCENTRUM Snina, všetky práva vyhradené.

Ochrana osobných údajov