CENNÍK TECHNICKEJ, EMISNEJ KONTROLY A KONTROLY ORIGINALITY

Stanica technickej kontroly

Ceny s DPH za úkon technickej kontroly vozidiel spolu s všetkými dokladmi.

PRAVIDELNÁ TK os. vozidiel do 3 500 kg (M1, N)

45 €

PRAVIDELNÁ TK nák. vozidiel, autobus, traktor nad 3500 kg (N2, N3, M2, M3, T)

70 €

MOTOCYKEL (L3, L4, L5, L6, L7)

45 €

PRÍPOJNÉ VOZIDLÁ (O2, R2)

25 €

PRÍPOJNÉ VOZIDLÁ (O3, O4, R3, R4)

55 €

OPAKOVANÁ TK – osobná, motocykel, (O2, R2)

20 €

OPAKOVANÁ TK – nákladná, (O3, O4, R3, R4)

30 €

OPAKOVANÁ TK – osobná, motocykel, (O2, R2) po inej stanici STK

35 €

OPAKOVANÁ TK – nákladná, (O3, O4, R3, R4) po inej stanici STK

35 €

ADMINISTRATÍVNA TK pre všetky kategórie

15 €

ZVLÁŠTNA TK kontrola VOP

70 €

JDV – dovezené os. vozidlo

70 €

JDV – dovezené nák. vozidlo

75 €

Pracovisko emisnej kontroly

Ceny s DPH za úkon emisnej kontroly vozidiel spolu s všetkými dokladmi.

PRAVIDELNÁ EK os. vozidiel do 3 500 kg (M1, N1) NKAT, BKAT benzín, nafta

35 €

PRAVIDELNÁ EK os. vozidiel do 3 500 kg (M1, N1) LPG, CNG, HYBRID

45 €

PRAVIDELNÁ EK nák. vozidiel, autobus, traktor nad 3 500 kg (N2, N3, M2, M3, T)

50 €

OPAKOVANÁ EK – osobná

20 €

OPAKOVANÁ EK – nákladná

30 €

ADMINISTRATÍVNA EK pre všetky kategórie

15 €

JDV – dovezené os. vozidlo

30 €

JDV – dovezené nak. vozidlo, nad 3 500 kg (N2, N3, M2, M3, T)

45 €

Pracovisko kontroly originality

Ceny s DPH za úkon kontroly originality vozidiel spolu s bezpečnostnou a kontrolnou nálepkou a osvedčením.

Motocykle, Štvorkolky

do 50 ccm (L1, L2)

100 €

nad 50 ccm (L3, L4, L5, L6, L7)

115 €

Osobné automobily

130 €

Nákladné automobily, Autobusy

do 3 500 kg (N1, M1)

140 €

do 12000 kg / do 5000 kg (N2, M2)

165 €

nad 12 000 kg (N3, M3)

185 €

Prípojné vozidlá

do 3 500 kg (O1, O2)

100 €

nad 3 500 kg (O3)

125 €

nad 10 000 kg (O4)

150 €

traktorové (R1, R2, R3, R4)

130 €

Pracovné stroje, Traktory (PS, T)

170 €

Výpis poškodenia vozidla

20 €

ODO PASS

20 €

Adresa:

Kpt.Nálepku 2950, 069 01 Snina

Otváracie hodiny:

po-pi: 07.00 - 15.00 hod.

Príjem vozidiel je do 14.00 hod.

© MOTOCENTRUM Snina, všetky práva vyhradené.

Ochrana osobných údajov